Agresywne

Działając na giełdzie powinniśmy starać się zapoznać z funduszami, które tam istnieją. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jak i zdecydować, w które fundusze najlepiej jest inwestować. Do nich zaliczamy na przykład fundusze mieszane, w skład których wchodzą fundusze zrównoważone, aktywnej alokacji, stabilnego wzrostu, czy wiele innych. Poza tym powinniśmy dowiedzieć się, jak działają fundusze agresywne. Tego typu fundusze inwestują w akcje, jak i pewne udziałowe papiery wartościowe.
Do nich możemy zaliczyć prawo poboru, kwity depozytowe, prawa do akcji. Jaka jest zyskowność tych funduszy? Trzeba wspomnieć, że mogą osiągać najwyższe zyski. Ale tego typu inwestycja wydaje się być bardzo ryzykowna. Jeśli weźmiemy pod uwagę hossę, to możemy zauważyć, że najszybciej wtedy wzrastają. Jednak w przypadku bessy najwięcej tracą na wartości. Dlatego tego typu akcje są przeznaczone dla osób, które są młode i posiadają duży poziom odporności na ryzyko, które wiąże się z tego typu inwestycją. Warto wskazać, że taki fundusz akcji może koncentrować się na odpowiednim segmencie rynku.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.