Budżet

Każde gospodarstwo domowe, ale także i każda jednostka, urząd, instytucja czy przedsiębiorstwo dysponuje budżetem. Czasami jest on naprawdę wielki – tak jest w przypadku znanych i dobrze radzących sobie firm, korporacji, w przypadku budżetu kraju. O wiele mniejsze i wydawać by się mogło mniej istotne są budżety gospodarstw domowych. Każdy z nas tworzy takie gospodarstwo domowe.
Czasami członków gospodarstwa jest kilku – tak jest w przypadku rodzin, a czasami gospodarstwo domowe prowadzi tylko jedna osoba. Sami decydujemy o tym, czy chcemy założyć rodzinę, czy chcemy mieszkać z bliskimi, z rodzicami czy też wolimy się wyprowadzić i samemu zarządzać środkami, jakie zarabiamy. Niezależnie jednak od tego, ile osób jest w takim gospodarstwie zasady utrzymania i funkcjonowania takiej jednostki są identyczne. Wpływy do budżetu domowego są sumowane i przeznaczane na określone cele. Nie oznacza to oczywiście, że każdy domownik musi oddawać swoje wynagrodzenie do wspólnej kasy. Jest to tylko teoretyczne łączenie dochodów.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.