Emerytura

53Zawodowo pracujemy przez wiele lat. Z czasem stajemy się coraz słabsi, schorowani. Przychodzi taki moment, że jesteśmy po prostu nie zdolni do wykonywania pracy. Jako wieloletni pracownicy zdobywający doświadczenie w konkretnym zawodzie mamy prawo przejść na emeryturę – oczywiście po spełnieniu wszelakich wymogów co do wieku i co do stażu pracy. W różnych krajach przechodzi się na emeryturę w różnym wieku – zazwyczaj jest to jednak granica około 60 roku życia i tak też jest w Polsce.
Nie oznacza to jednak, że po uzyskaniu stosownego wieku jesteśmy zmuszeni do przejścia na emeryturę. Jeżeli czujemy się dobrze i chcemy nadal pracować – możemy to robić. Oczywiście rezygnujemy wówczas z pobierania świadczenia emerytalnego. Emerytura niestety jest niższa niż kwota, jaka zarabiamy podczas naszej pracy zawodowej. Często z tego właśnie powodu ludzie decydują się na to, by pracować jak najdłużej, by przez jak najdłuższy okres pobierać wyższe wynagrodzenie z pracy zawodowej w oparciu o umowę o pracę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.