Kodeks

Prawo jest w stanie wytyczyć nam odpowiednie formy postępowanie. Musimy się nimi kierować w życiu codziennym. Jeśli decydujemy się na ich łamanie, to mogą w stosunku do nas być kierowane odpowiednie konsekwencje, grzywna, czy inne. Tak samo powinniśmy wziąć pod uwagę przepisy prawa związane z ruchem drogowym. To one wymagają od nas posiadania umowy ubezpieczenia OC, w której będzie widoczne wpłacenie składki na dany rok, półrocze.
Poza tym musimy posiadać jeszcze inne dokumenty, na przykład prawo jazdy, dowód rejestracyjny. Są one bardzo istotne podczas dokonywania kontroli przez odpowiednie organy. Możemy do nich zaliczyć policję, celników, straż graniczną, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Co się stanie w momencie, gdy nie będziemy posiadali dokumentu ubezpieczeniowego? Wtedy zostajemy ukarani mandatem, jak i zostaje przez dany organ zatrzymany dowód rejestracyjny. Poza tym nie mamy możliwości korzystania z pojazdu i odpowiadamy za usunięcie go na własny koszt. Organ może samodzielnie zorganizować transport na parking strzeżony.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.