Kryzys

Myślę, że nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że czasy, w których żyjemy należą do niezwykle trudnych, zwłaszcza jeśli spojrzymy na nie przez pryzmat wszechogarniającego nas kryzysu gospodarczego. Na taki stan rzeczy wpływ posiada szereg rozlicznych czynników ekonomicznych, które trudno zrozumieć przeciętnemu konsumentowi. Z tego właśnie względu nie powinny nas dziwić jakiekolwiek ruchy parlamentu zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego, który gdyby się powiększał mógłby mieć niezwykle niemiłe konsekwencje nie tylko dla naszego państwa i naszej gospodarki, ale również dla gospodarki światowej a już na pewno europejskiej.
W tym miejscu możemy zadać sobie pytanie jak możemy walczyć z omawianym tutaj kryzysem we własnym zakresie. Myślę, że podstawową sprawą jest ograniczenie względem zaciąganych przez nas zobowiązań kredytowych, które posiadają chyba największy wpływ na generowanie tak zwanego długu publicznego. Z całą pewnością terminowa spłata zobowiązań, które już posiadamy, jak również niezaciąganie nowych przyczyni się do poprawy ekonomicznej sytuacji kraju i będzie to nasza cegiełka.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.