Leczenie

Gdy mieliśmy wypadek, zachorowaliśmy, to następuje tak zwany proces leczenia, rehabilitacji. Warto wspomnieć, że wymaga on pewnych kosztów, które w niektórych przypadkach są bardzo wysokie. Jak możemy się przed nimi ustrzec? Wyjściem będzie dla nas ubezpieczenie kosztów leczenia. Jest to świetna polisa, która pochodzi z grupy ubezpieczeń turystycznych. Dotyczy przede wszystkim wypadków poza granicami naszego kraju, jak i nagłym zachorowaniem. W jaki sposób jest obliczana tutaj suma ubezpieczenia.
Może ona wynosić od 10 do 25 tysięcy euro. Wiele tutaj zależy od firmy ubezpieczeniowej, jak i strefy, w której mieszkamy lub do której się udajemy. Poza tym ważny jest wariant ubezpieczenia. Gdy wyjeżdżamy dalej, od miejsca zamieszkania, tym wysokość składki jest wyższa. Do zakresu ubezpieczenia zaliczamy także leczenie za granicami kraju, jeśli jest ono niezbędne. Wtedy otrzymujemy zwrot poniesionych kosztów. Mogły one wynikać z konsultacji z lekarzem, specjalistycznych badań, zabiegów w ambulatorium. Także do kosztów dolicza się pobyt w szpitalu za granicą.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.