Mieszane

Jeśli zwrócimy uwagę na fundusze, to zauważymy, że mają one na celu inwestycje. Tak jest także w przypadku funduszy mieszanych, które mają na celu inwestowania w instrumenty finansowe, których ryzyko jest bardzo wysokie. Dlatego możemy do nich zaliczyć akcje. W tym przypadku jesteśmy w stanie zapewnić sobie wyższy potencjał zarabiania.
Ale należy pamiętać o ryzyku, jakie tutaj występuje. Dlatego tego typu fundusze są skierowana dla ludzi, których poziom akceptacji ryzyka jest średni. Do funduszy mieszanych możemy zaliczyć fundusze stabilnego wzrostu, które mają na celu inwestowanie do prawie połowy aktywów w akcje, a dalsza część w papiery dłużne. Do kolejnych funduszy mieszanych zaliczamy fundusze zrównoważone, gdzie inwestycja dotyczy od 40 do 70% aktywów w akcje. Jeszcze warto jest tutaj wspomnieć o funduszach z ochroną kapitału, gdzie lokacja dotyczy obligacji. Ostatnim przykładem funduszu mieszanego są fundusze aktywnej alokacji. W tym przypadku nie ma określonego stałego udziału akcji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.