Obligacje

Pewną inwestycją może być zakup obligacji skarbu państwa. Takie papiery wartościowe na rynek wypuszczane są przez państwo. Mamy więc stuprocentową pewność, że odzyskamy zainwestowane środki i finansowe i zarobimy na takiej inwestycji. Stopa zwrotu z takiej inwestycji określana jest już w momencie zakupy obligacji. Doskonale możemy się zorientować, ile zarobimy na takiej inwestycji, jakie pieniądze zostaną nam wypłacone po konkretnym czasie. Obligacje skarbu państwa możemy sprzedać kiedy tylko zechcemy.
Wtedy też zostanie nam wypłacony i zysk i pieniądze, które zainwestowaliśmy w to, by takowe obligacje kupić. Odsetki uzyskane z zakupu obligacji są porównywalne do tych, jakie są w przypadku lokat terminowych. Jednak w przypadku zakupu obligacji ryzyko utraty pieniędzy jest znikome a wręcz zerowe. W przypadku założenia lokaty terminowej jest nieco większe – nie oznacza to jednak, że lokaty terminowe są inwestycją ryzykowną, wręcz przeciwnie – jeżeli chcemy mieć pewność, że zarobimy pieniądze na inwestycji załóżmy lokatę terminową i na nią wpłaćmy nasze oszczędności.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.