OC

Skoro umowa ubezpieczenia ma na celu zapewnienie nam dobrych warunków na drodze, to powinniśmy starać się zabierać ją ze sobą, podczas jazdy. Ale warto jeszcze dowiedzieć się, kiedy umowa ubezpieczenia OC ulega tak zwanemu rozwiązaniu. Następuje to na przykład w momencie, kiedy upłynął okres, na który została ona zawarta. Również może nie być aktualna z dniem odstąpienia przez posiadacza pojazdu od umowy.
Także nie obowiązuje w sytuacji, gdy doszło do wyrejestrowania pojazdu, stałego wycofania pojazdu z ruchu. Do takiego wyrejestrowania dochodzi w przypadku kasacji pojazdu w stacji złomu, kasacji pojazdu poza granicami naszego kraju, wywozu pojazdu za granicę, czy kradzieży pojazdu. Jeśli dochodzi do kradzieży, to w tym przypadku nie możemy skorzystać z ubezpieczenia. Jeśli jednak posiadamy tak zwane ubezpieczenie autocasco, to jesteśmy w stanie zapewnić sobie taką możliwość. Dobrze jest zdecydować się na takie ubezpieczenie, ponieważ stopień kradzieży w naszym kraju jest bardzo wysoki.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.