Osoby uczestniczące w stłuczce

27Od tego może bowiem zależeć spełnienie wszystkich warunków i uzbieranie dowodów, które pozwolą później skutecznie wnioskować o odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń samochodowych. Przepisy Kodeksu drogowego stanowią, że odpowiednie służby mają zostać zawiadomione o zdarzeniu, jeśli mamy do czynienia z wypadkiem, czyli sytuacją, w której są ranni lub zabici. Ponadto policja musi zostać wezwana, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo np. jeden z kierowców uczestniczących w stłuczce jest pod wpływem alkoholu.

Obecność policji będzie również nieodzowna, jeżeli ciężko jest ustalić, kto doprowadził do zdarzenia drogowego. Jest to o tyle istotne, że sprawca powinien wypełnić specjalne oświadczenie, które będzie podstawą ubiegania się o świadczenie z tytułu polisy komunikacyjnej. Policja obiektywnie oceni, kto powinien zostać uznany za winowajcę wypadku. Poza tym sporządzi notatkę, która będzie stanowiła mocny materiał dowodowy. Przyda się on poszkodowanemu, gdy wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym do wystawcy polisy OC winowajcy stłuczki.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.