Oszczędności

Oszczędności jest w stanie zapewnić sobie każda firma. Na przykład możemy tutaj wspomnieć o składkach ZUS. Na nich wielu przedsiębiorców mogło zaoszczędzić. A takie środki na pewno starają się przeznaczyć na rozwój własnej firmy. Ale jest również w tym przypadku inne rozwiązanie. Mogą oni na przykład zdecydować się na przeznaczenie tej sumy, bądź jej części na uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych. Wynika to na przykład z faktu, że nasza emerytura nie będzie taka wysoka, będzie mogła dochodzić do 20% dochodu.
Możemy na przykład zdecydować się na indywidualne konto emerytalne, na które będziemy mogli umieszczać takie środki. Działa ono na zasadach podobnych do długoterminowej lokaty bankowej. Dobrze jest zaznaczyć, że Indywidualne Konto Emerytalne gwarantuje nam zwolnienie z podatku Belki. Jednak IKE wymaga tak zwanego limitu kwotowego. Gdy przedsiębiorca miałby na celu oszczędzać więcej, niż 840, to IKE nie będzie mogło uwzględnić takich środków. Takie konto może być prowadzone przez zakłady ubezpieczeń, banki, jak i fundusze.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.