Polisa

Zakłady ubezpieczeń starają się zachęcić nas do posiadania jak największej ilości ubezpieczeń. W ten sposób mogą zapewnić sobie nowych klientów, a przy tym dodatkowe składki, na których zarabiają. To dzięki nim są następnie w stanie wypłacać odszkodowania. Warto jest zaznaczyć, że jest ustalany przedmiot i zakres ubezpieczenia. Jeśli weźmiemy pod uwagę przedmiot umowy ubezpieczenia, to zauważymy, że zachodzi on pomiędzy towarzystwo ubezpieczeniowe, a nami. Tym przedmiotem jest wtedy nasze życie.
Tak więc polisa jest w stanie osłonić ryzyko śmierci ubezpieczonego w okresie trwania umowy. Poza tym w przypadku zakresu ubezpieczenia, możemy ustalić opcje dodatkowe. Do nich zalicza się choroba śmiertelna ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego poprzez nieszczęśliwy wypadek, niezdolność do pracy ubezpieczonego, całkowite lub trwałe inwalidztwo ubezpieczonego. Takie wypadki mogą decydować o wysokości odszkodowania, które jest do nas kierowane. Warto więc zdecydować się na posiadanie ubezpieczenia na zdrowie, życie. Dzięki temu zabezpieczamy się przed takimi sytuacjami.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.