Przedmiot

Z ubezpieczeniami powinien mieć styczność każdy z nas. W ten sposób możemy zabezpieczyć się przed pewnymi sytuacjami, jak i wydarzeniami. Na przykład posiadacze pojazdów mechanicznych muszą posiadać tak zwane ubezpieczenie OC. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, na które powinni się zdecydować. Następnie należy zauważyć, że w ten sposób ubezpieczalnia zapewnia nam roszczenia, jeśli okazaliśmy się poszkodowanymi.

Gdy na przykład doszło do wypadku, kolizji miedzy dwoma samochodami, to ustala się winnego i poszkodowanego. Jeśli jesteśmy poszkodowani, to otrzymujemy odpowiednie ubezpieczenie od strony ubezpieczalni winnego. Gdybyśmy to jednak my byli winni, to wtedy z naszej ubezpieczalni środki idą na pokrycie kosztów, które spowodowaliśmy. Należy jednak pamiętać o tym, że wtedy tracimy wszelkie obniżki, które zgromadziliśmy w ciągu wielu lat. Taka szkoda maże być różna. Na przykład możemy wspomnieć o wyrządzeniu innym osobom szkody, w postaci śmierci, wystąpieniu rozstroju zdrowia, śmierci, zniszczeniu, uszkodzeniu mienia. Wtedy odszkodowanie wypłaca zakład ubezpieczeń.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.