PSO

Planowy System Oszczędzania jest w stanie zapewnić nam ciekawe możliwości. Z tego względu powinniśmy starać się zadbać o to, aby przebiegało ono w najlepszym stopniu. Na przykład środki, które są gromadzone na koncie PSO są dziedziczone przez wskazanego właściciela planu. Jednak następuje to bez podatku od spadków i darowizn. Tutaj również występuje odpowiedni system wpłat. Na przykład PSO skupia się na tym, aby posiadacz planu systematycznie dokonywał wpłat środków.
Takie wpłaty mogą być ustalone w odpowiednim okresie. Na przykład co kwartał, półrocze, rok, czy miesięcznie. Wszelkie ustalenia powinny znajdować się w umowie, a następnie my musimy zdecydować się na spełnianie ich. Jeśli weźmiemy pod uwagę Indywidualne Konto Emerytalne, to zauważamy, że nie posiadamy takich możliwości. Poza tym w PSO jesteśmy w stanie skorzystać ze zwolnień podatkowych. W tym przypadku powinniśmy dokonywać wpłat w dowolnej wysokości. Takie wpłaty wydają się być dla na bardzo cenne. To one są w stanie gwarantować nam emeryturę, która ma wpływ na naszą przyszłość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.