Renty

Różni ludzie maja różne wpływy do domowego budżetu. Większość z nas pracuje zawodowo i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie, które przeznacza na realizację różnych celów. Podstawą jest opłacenie wszelakich opłat, rachunków bieżących i spłata zadłużenia. I tak też robimy – w pierwszej kolejności opłacamy wszystkie rachunki.

Dopiero środki, które nam pozostają przeznaczamy na inne cele – żywność, środki chemiczne, ubrania i przyjemności. Niestety nie zawsze takich pieniędzy do dyspozycji pozostaje wiele. Niektórzy z nas utrzymują się z renty. Te niestety nie są wysokie. Konieczne jest skromne życie i liczenie wszelakich wydatków. Musimy planować je z ołówkiem w ręku. Każdy z nas chciałby żyć na wyższym poziomie, nie chcemy takiego oszczędnego życia. Mamy marzenia, których niestety w wielu przypadkach nie zrealizujemy z prostego powodu – po prostu nie będzie nas na to stać. Jeżeli ktoś pobiera rentę oznacza to najczęściej, że jest niezdolny do pracy. Nie ma więc możliwości dorobienia sobie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.