Szkody

Ubezpieczenie autocasco jest cenne dla wielu kierowców. Dlatego powinniśmy starać się zadbać o kilka istotnych rzeczy. To my jesteśmy w stanie mieć wpływ na rozwinięcie takiej umowy ubezpieczenia autocasco. Możemy na przykład ustalić warunki, wypadki, podczas których możemy zapewnić sobie cenne odszkodowanie. Na przykład ustalamy, że ubezpieczenie zostaje nam wypłacone w momencie, gdy dochodzi do zdarzeń losowych, huraganu, powodzi, czy innych wydarzeń. Następnie powinniśmy wspomnieć o dodatkowych szkodach.

Do listy wyłączeń należą szkody, które powstały podczas użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, podczas użycia pojazdu jako narzędzia służącego popełnieniu przestępstwa, podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Poza tym dotyczy to szkód spowodowanych umyślnie, czy wskutek niedbalstwa, jak i poprzez działania wojenne, użyciem pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, strajkach. Należy zaznaczyć, że taka lista wyłączeń dokładnie ukazuje nam, w jakim momencie ubezpieczenie nie będzie nam obowiązywać. Warto o tym pamiętać.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.