Umowa

Każda umowa przebiega według odpowiedniego schematu. Tak samo jesteśmy w stanie powiedzieć o umowie ubezpieczenia OC. Każdy posiadacz danego pojazdu mechanicznego ma za obowiązek zawrzeć taką umowę, jak i następnie zabierać ją ze sobą, kiedy decyduje się na kierowanie pojazdu. Należy zaznaczyć, że mamy czas do dnia rejestracji pojazdu.

Należy jednak pamiętać, co należy uczynić, w przypadku odbierania pojazdu od dealera. W tym przypadku należy ustalić datę zawarcia umowy, która jest określona w polisie i ona jest również datą rejestracji pojazdu. Poza tym jeśli nabywamy pojazd od innej osoby fizycznej, czy w formie sprzedaży komisowej, to należy również spełnić odpowiednie warunki. Warto pamiętać o tym, że gdy zbywca pojazdu nie posiadał umowy ubezpieczenia OC, to nabywca musi ją zawrzeć. Jeśli posiadał umowę OC, to nabywca jest w stanie korzystać z niej do końca trwania umowy, następnie musi postarać się o zmianę umowy OC, na siebie. Należy zaznaczyć, że umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, kiedy została zawarta.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.