Umowa

Jesteśmy w stanie zdecydować się na ubezpieczenie, które zapewnia nam dany zakład ubezpieczeń. Należy jednak zwrócić uwagę na samą formę umowy, jaka wtedy powstaje. Jest ona zazwyczaj zawierana na okres 12 miesięcy. Jeśli interesuje nas składka na takie ubezpieczenie, to warto jest pamiętać o tym, że jest ona ustalana na postawie wysokości sumy gwarancyjnej. To towarzystwo ma na celu ukazanie nam tak zwanych progów kwotowych. Poza tym taka suma jest zależna od rodzaju pracy, jaką posiadamy, jak i prowadzonej działalności.

Poza tym należy uwzględnić sytuacje, kiedy to towarzystwo nie będzie odpowiadało. Następuje to wtedy, gdy nastąpiła umyślna szkoda , czy szkody wykraczały poza zakresy umowy. W takim przypadku ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za wypłacenie odszkodowania. Poza tym musimy wiedzieć, że pracując jesteśmy w stanie nieumyślnie wyrządzić 3 osobie krzywdę. W takim przypadku może ona chcieć otrzymać od nas odszkodowanie. Co należy wtedy uczynić? Gdy wykupiliśmy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to pieniądze wypłaca dany zakład ubezpieczeń.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.