Warunki

Decydowanie się na ubezpieczenie, to dobra decyzja, którą powinien uwzględnić każdy właściciel samochodu. W tym przypadku możemy zadbać o regularne ubezpieczenie OC, które należy uwzględniać każdego roku. Warto jest wskazać, że takie ubezpieczenie opiera się na konkretnych warunkach. Możemy wskazać, że w umowie występują tak zwane ogólne warunki ubezpieczeń. Są one takie same dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. To one odpowiadają za prowadzenie sprzedaży polis majątkowych.

Takie warunki są ściśle określone w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, jak i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kto ma obowiązek zawszeć umowę ubezpieczenia OC? Przede wszystkim objęci są posiadacze pojazdów mechanicznych. Tak więc możemy tutaj wspomnieć o właścicielach pojazdu, jak i ich użytkownikach. Poza tym kierujący jest zobowiązany podczas kierowania pojazdem, posiadać ze sobą umowę ubezpieczenia OC, jak i dodatkowe dokumenty, na przykład Rejestracyjny samochodu, czy prawo jazdy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.