Warunki

W przypadku uwzględnienia ubezpieczenia, powinniśmy skupić się na warunkach, które musimy spełnić. Tylko dzięki temu będziemy mogli zapewnić sobie uzyskanie odszkodowania. Już podczas zakładania umowy dobrze jest dokładnie określić możliwość otrzymania odszkodowania. Na przykład możemy ustalić sytuacje, do których może dojść. Jeśli będą one określone w umowie, to w razie ich wystąpienia, uzyskujemy odszkodowanie.

Poza tym należy uwzględnić wyłączenia od odpowiedzialności zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczeń. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeń nie jest zobowiązany wypłacić nam odszkodowanie. Dotyczy to sytuacji, jeśli na przykład posiadamy dobrowolne ubezpieczenie, ale do wypadku doszło z naszej winy. Mamy tutaj na myśli prowadzenie w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających. Również wypłata odszkodowania nie występuje, jeśli nie posiadamy ważnych dokumentów, typu prawa jazdy. To wszystko może decydować o tym, czy skorzystamy z ubezpieczenia dobrowolnego, czy wielu innych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.