Wybór najkorzystniejszej propozycji

Wybór najkorzystniejszej propozycji jest więc trudny i pracochłonny. Większość posiadaczy pojazdów ułatwia sobie zadanie, zakładając, że najlepiej jest kupić najtańszą polisę. Jednakże całkiem uzasadnione jest twierdzenie, że im mniejsza składka na ubezpieczenie samochodowe, tym gorsza jakość obsługi, więcej podstępnych i niekorzystnych zapisów w umowie i większe trudności w uzyskaniu odszkodowania. Z tego też względu zawsze należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami odnoszącymi się do umowy na zakup polisy OC.

Trzeba starannie wczytać się w ogólne warunki ubezpieczenia, gdzie zawarte są szczegółowe regulacje. Pamiętajmy jednak, że warunki ubezpieczenia OC są unormowane poprzez zapisy aktu prawnego „Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli otrzymamy zaniżone odszkodowanie, warto sprawdzić, czy firma ubezpieczeniowa przeprowadziła procedurę likwidacyjna w sposób zgodny z polskim prawem. Jeśli doszło do zaniedbań, można kierować skargę do Rzecznika Ubezpieczonych lub od razu wstępować na drogę sądową. Warto też zasięgnąć opinii dotychczasowych klientów danego ubezpieczyciela (np. w internecie), aby upewnić się, że dobra cena „idzie w parzę” z dobrą jakością usług.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.