Zabezpieczenie

Banki udzielające nam kredytów i pożyczek muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie w postaci składników naszego majątku. Takie zabezpieczenie daje pewność, że dłużnik będzie w stanie spłacić dług – a jeżeli takiej szansy na regularne spłacanie kredytu nie będzie bank sprzeda składnik majątku, który jest zabezpieczeniem. Takim zabezpieczeniem może być mieszkanie, samochód, maszyny rolnicze.

Możliwości jest tu bardzo wiele. To bank ustala wartość takiego zabezpieczenia. Zabezpieczenie bankowe wymagane jest przede wszystkim wówczas, gdy zaciągany przez kredytobiorcę kredyt jest w dość dużej wysokości, jest przyznawany na długi czas, często nawet na kilkadziesiąt lat. Z punktu widzenia banku jest to działanie dość ryzykowne. Instytucja pożycza kredytobiorcy dużą kwotę, nie ma jednak pewności co do tego, ze ten odda ja w całości i w terminie. Bank nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja kredytowa czy też finansowa kredytobiorcy za kilka czy kilkanaście lat. Ryzyko niespłacenia kredytu istnieje zawsze.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.