Zwolnienia

Warto przekonać się, z jakich zwolnień możemy starać się skorzystać. Dzięki temu nasza firma, jak i my sami możemy zapewnić sobie wiele korzyści. I w tym przypadku możemy na przykład wspomnieć o zwolnieniach od podatków od zysków kapitałowych. Jednak następuje to jedynie w przypadku wypłaty środków po przejściu na emeryturę. Poza tym występują jeszcze zwolnienia podatkowe od spadków, darowizn w przypadku dziedziczenia zgromadzonego kapitału.

Jeśli chcemy posiadać odpowiednią emeryturę, to możemy następnie starać się o posiadanie konta, na które będziemy mogli zgromadzać środki, które są przygotowane na naszą emeryturę. Ma to przede wszystkim na celu utworzenie konta IKE, czy PSO. Mamy możliwość bezpłatnego przenoszenia IKE między instytucjami je prowadzącymi. Takie konta mogą być tworzone i prowadzone przez różne instytucje. Możemy na przykład wspomnieć o biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, banki. Poza tym IKE określa dla nas odpowiedni limit, do którego należy się stosować.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.