Zwrot

Posiadacz pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę z odpowiednim towarzystwem ubezpieczeń. Dzięki temu jest możliwość posiadania umowy OC, która uprawnia nas do kierowania pojazdem po polskich drogach. Należy zaznaczyć, że możemy korzystać z wielu zniżek, które przysługują z wielu względów. Na przykład uwzględniają oni wiek kierowcy, staż posiadania prawa jazdy, jazdę kierowcy. Poza tym powinniśmy wspomnieć o tak zwanych zwrotach, które może od nas wymagać dane towarzystwo.

Następuje to w momencie, kiedy osoba posiadająca ubezpieczenie OC, wyrządziła kolizję, wypadek w konkretnych sytuacjach. Na przykład my jako kierujący nie posiadaliśmy uprawnień do kierowania pojazdem, nie posiadaliśmy prawa jazdy w danej kategorii, czy w ogóle tego dokumentu. Również w przypadku, gdy kierujący wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa. Jeszcze do zwrotu dochodzi, gdy kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia, czy w sytuacji, kiedy kierujący wyrządzili szkodę umyślnie, czy po spożyciu napoju alkoholowego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.